Malkos skirstomos į šias kaitrumo grupes:
Kaitrumo grupė
Skersmuo (cm)
Kaloringumas (kcal)
Išskiriama šiluma (KW)
I gr
6 - 50
2250 - 2500
2,65 - 2,93
II gr
6 - 50
1800 - 1900
2,15 - 2,21
III gr
6 - 50
1500 - 1700
1,87 - 2,10

Pirma kaitrumo grupė - beržo, uosio, ąžuolo, klevo, skroblo, guobos, vinkšnos,  maumedžio malkinė mediena.

Antra  kaitrumo grupė – pušies, juodalksnio, blindės malkinė mediena.

Trečia kaitrumo grupė - eglės, drebulės, liepos, tuopos, gluosnio, baltalksnio, ievos malkinė mediena.

                                                                                                              Copyright © 1998 - 2020 www.malkine.lt